Obsługa prawna i podatkowa firm

Ułatwiam przedsiębiorcom prowadzenie biznesu 
w niepewnych czasach

Zyskaj wsparcie specjalisty w kwestiach prawnych i podatkowych, zoptymalizuj koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a zaoszczędzone pieniądze wykorzystaj na rozwój firmy.

Adwokat Marcin Misiaszek - Obsługa prawna i podatkowa firm Warszawa

Czy jako przedsiębiorca
doświadczasz podobnych problemów?

Nie wiesz, czy Twoja firma działa zgodnie z prawem
i przez to czujesz się niepewnie?

Wolisz powierzyć sprawy prawne i podatkowe jednej kancelarii, niż szukać dwóch osobnych firm?

Ciągle zmieniające się przepisy prawne i podatkowe spowalniają i ograniczają rozwój Twojej firmy, bo nie nadążasz za kolejnymi ustawami?

Chcesz zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem, ale nie wiesz, gdzie szukać oszczędności?

Doskonale rozumiem Twoje wątpliwości

Na szczęście, mam rozwiązanie na każdy z powyższych problemów!

Adwokat Marcin Misiaszek - Obsługa prawna i podatkowa firm Warszawa

Adwokat Marcin Misiaszek

Poznaj najłatwiejszą drogę do rozwiązania problemu

Skonsultuj swoją sytuacją ze specjalistą od prawa i podatków

Nazywam się Marcin Misiaszek. Jestem założycielem kancelarii adwokackiej, którą prowadzę od 2014 roku. Świadczę kompleksową obsługę prawną i podatkową dla przedsiębiorców z całej Polski.

Oferuję bieżące doradztwo prawne i podatkowe, sporządzanie umów i innych dokumentów związanych z działalnością firmy, przygotowanie opinii prawnych i podatkowych oraz reprezentację klientów przed sądami i urzędami.

Swoją ofertę kieruję do firm o różnym profilu działalności, szczególnie do branży kreatywnej i nowych technologii.

Stabilna współpraca

Zamień wątpliwości w prowadzeniu biznesu na spokój i pewność siebie

Dzięki wsparciu doświadczonego specjalisty od prawa i podatków, możesz uniknąć wielu problemów i osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Prowadź firmę ze spokojem

Od wielu lat współpracuję z przedsiębiorcami różnych branż i wiem, że ciągłe zmiany przepisów mogą powodować strach i zahamować rozwój każdej firmy.

Możliwe, że Ty również często odczuwasz te emocje, co w konsekwencji ogranicza Ciebie i rozbudowę Twojej działalności. Bo już sam nie wiesz, co możesz zrobić, a czego nie.

1
Skup się na rozwoju

Jesteś przedsiębiorcą i Twoim zadaniem jest rozwój biznesu, a nie ciągłe sprawdzanie najnowszych ustaw, rozporządzeń czy interpretacji.

Doskonale to rozumiem! Dlatego zdejmę z Ciebie ciężar tych obowiązków i przypilnuję kwestii prawnych i podatkowych w Twojej firmie.

2
Miej sytuację pod kontrolą

Bieżąca współpraca z prawnikiem sprawi, że będziesz miał pod kontrolą sytuację prawną firmy, zyskasz spokój ducha i będziesz mógł w pełni poświęcić swój czas, na to, w czym jesteś najlepszy: na prowadzenie biznesu!

Chętnie Ci w tym pomogę, jako Twój zaufany partner biznesowy.

3
Dotychczas zaufali mi:
Logo_ Suzuki
MidemLogo
Logo_ Mitsubishi
Reko Logo
Proboxing Logo
Logo_ DelayFix
Villadom Logo
Logo_ BFF
Oferta

Zabezpiecz swój biznes z pomocą specjalisty od prawa i podatków

Wybierz jedną z moich usług i sprawdź, jak mogę Ci pomóc.

Od lat pracuję z biznesem i rozumiem jego potrzeby. Moim głównym celem jest rozwiązywanie realnych problemów przedsiębiorców. Obsługuję firmy z różnych sektorów gospodarki.

Do moich klientów należą m.in. przedsiębiorstwa z branży automotive, parkingowej, transportowej i odpadowej. W zakres moich usługi wchodzi: 

 • Odpowiednia strategia
  Zapewniam kompleksową, aktywną i sprawną obsługę prawną. Wszystkie działania dobieram do danych okoliczności oraz indywidualnych potrzeb klientów.

 • Pełna obsługa prawna firm
  Zapewniam pełną obsługę prawną, tj. począwszy od codziennego doradztwa, poprzez opiniowanie i przygotowanie dokumentów (umów, regulaminów, dokumentacji korporacyjnej spółek itp.), aż do prowadzenia negocjacji i sporów, w tym sporów sądowych.

 • Doradztwo podatkowe dla firm
  Mam duże doświadczenie w prawie podatkowym, dlatego każdą sprawę analizuję również od tej strony.

Zapewniam bezpieczeństwo podatkowe przedsiębiorcom. Zakres moich usług obejmuje: 

 • Bieżące doradztwo podatkowe 
  Doradzam w bieżących sprawach podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Współpraca obejmuje przede wszystkim: konsultacje, przygotowywanie opinii prawno-podatkowych, przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe.

 • Planowanie podatkowe
  Tworzę strategię podatkową związaną z bieżącą działalnością firmy. Projektuję strukturę bieżącej działalności pod kątem odpowiedniej efektywności biznesowej i operacyjnej.

 • Audyty Podatkowe
  Przeprowadzam badania podatkowe w celu ustalenia zakresu ciążących na firmie obowiązków podatkowych. Następnie analizuję wszystkie możliwości ich zoptymalizowania. Przeprowadzam badania podatkowe celów inwestycyjnych w związku z planowanymi przez klientów transakcjami, by wyeliminować wszelkie ryzyka podatkowe.

 • Reprezentacja w postępowaniach podatkowych oraz w czasie kontroli
  Reprezentuję firmy w postępowaniach podatkowych i sądowo administracyjnych oraz wspieram merytoryczne przy kontrolach podatkowych. Reprezentacja obejmuje: sporządzanie wszelkich pism, w tym pism procesowych, sporządzanie skarg do sądów administracyjnych, w szczególności na decyzje podatkowe.

Wspieram klientów na każdym etapie zawierania umów. Zakres moich usług obejmuje:

 • Przygotowanie i opiniowanie umów
  Tworzę i opiniuję umowy, które dotyczą wszystkich aspektów działalności gospodarczej prowadzonej przez klientów, w tym umowy spółek, umowy dystrybucyjne, umowy o współpracy, umowy związane z transferem własności intelektualnej, itp.

 • Wsparcie w negocjacjach
  Wspieram klientów podczas negocjacji warunków kontraktów oraz kształtu innych dokumentów transakcyjnych.

 • Wsparcie w transakcjach
  Tworzę strukturę transakcji optymalną pod względem prawnym i podatkowym. Sporządzam dokumentację ofertową, dokumentację przedtransakcyjną, umowę główną wraz z umowami towarzyszącymi, w tym umowy zabezpieczeń prawnych.

 • Wsparcie pokontraktowe
  Wspieram w procesie wykonywania umowy oraz czuwam nad zgodnością umowy ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Oferuję doradztwo w zakresie zapewnienia pełnej ochrony niematerialnych praw przedsiębiorców, wynalazców, twórców oraz firm z różnych branż, w tym specjalizujących się w nowych technologiach, tworzeniu oprogramowania, mediów, wydawców, twórców i podmioty zajmujące się kulturą i sztuką. Wspieram klientów w procesie rozwoju i wdrażania nowych technologii opartych o rozwiązania informatyczne i cyfrowe. Moja oferta obejmuje: 

 • Sporządzanie umów prawno-autorskich
  Tworzę i opiniuję umowy o wykonanie utworów, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i inne prawa własności intelektualnej, umowy licencyjne oraz inne umowy dotyczące transferu wiedzy i twórczości.

 • Prawne i podatkowe doradztwo transakcyjne
  Doradzam przy transakcjach obejmujących transfer praw własności intelektualnej.

 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Reprezentuję klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, a także sądami Unii Europejskiej w sporach sądowych dotyczących praw własności intelektualnej.

 • Sporządzanie kompleksowych opinii prawnych
  Tworzę opinie prawne dotyczące praw autorskich, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, w tym opinie co do potencjalnych naruszeń, a także ekspertyzy dotyczące prawnych skutków związanych z obrotem majątkowymi prawami autorskimi.

 • Audyt prawa własności intelektualnej
  Ustalam status i wartość aktywów intelektualnych posiadanych przez firmę. Następnie podejmuję działania, których celem jest ochrona i rozwój własności intelektualnej.

Zapewniam kompleksową obsługę prawną w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Moja oferta obejmuje: 

 • Wsparcie prawne przed wyborem oferty
  Weryfikuję oferty i inną dokumentację przetargową. Sporządzam umowy konsorcjum i porozumienia dotyczące udostępnienia zasobów. Doradzam na bieżąco w korespondencji z zamawiającym, w tym przygotowuję uzupełnień ofert i wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania zamawiającego.

 • Wsparcie prawne po zawarciu umowy z zamawiającym Doradzam na bieżąco w trakcie realizacji umowy. Reprezentuję klientów w sporach z zamawiającym, w szczególności w sprawach dotyczących prawidłowej realizacji zamówienia.

 • Środki ochrony prawnej
  Sporządzam odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skargi od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych. Reprezentuję klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prowadzę sprawy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Współpraca w tym obszarze obejmuje:

 • Przygotowanie strategii procesowej
  Przeprowadzam szczegółową analizę sprawy sądowej i opracowuję strategię procesową. Analizuję i omawiam z klientami potencjalne korzyści i ryzyko procesowe. Dobieram dla klientów najkorzystniejszy sposób prowadzenia sprawy sądowej.
 • Sporządzanie pism procesowych Sporządzam pisma procesowe w porozumieniu z klientami i w zgodzie z uzgodnioną taktyką procesową.
 • Zastępstwo procesowe
  Zapewniam wsparcie prawne w toku całej sprawy sądowej oraz reprezentację na rozprawach sądowych.

Oferuję wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowań, które dotyczą:
- uchylania się od obowiązku podatkowego i narażenia podatku na uszczuplenie, w szczególności w zakresie VAT oraz podatku akcyzowego,
- nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych,
- fałszerstwa intelektualnego oraz dokumentowego,
- prania brudnych pieniędzy,
- działania na szkodę wierzycieli i ich bezprawnej faworyzacji,
- niegospodarności, oszustw finansowych i ubezpieczeniowych.

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje:

 • Opracowanie strategii
  Tworzę procedury, które prowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa bieżącej działalności firmy, w tym minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej-skarbowej przedsiębiorców i kadry managerskiej.

 • Wsparcie w postępowaniu karnym
  Reprezentuję interesy pokrzywdzonych oraz bronię oskarżonych w postępowaniu sądowym.
Masz pytania?

Zapraszam Cię na bezpłatną konsultację, podczas której przedstawię Ci możliwe rozwiązania Twojego problemu.

korzyści

3 korzyści, które uzyskasz, dzięki współpracy ze mną

Zyskujesz doradztwo
prawne i podatkowe

Oferuję kompleksową obsługę prawną poszerzoną o doradztwo podatkowe. To rzadko spotykana kombinacja na rynku.

Otrzymujesz usługi
klasy premium

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywałem we współpracy z uznanymi globalnymi markami.

Współpracujesz
tylko z 1 osobą

Nie deleguję pracy do pracowników niższego szczebla, którzy mają mniejsze doświadczenie. Każdą sprawą zajmuję się osobiście.

Bezpłatna konsultacja

Porozmawiajmy o skutecznych rozwiązaniach prawnych i podatkowych dla Twojej firmy

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

W ciągu 48 godzin skontaktuję się z Tobą mailowo, by ustalić termin naszej rozmowy.

W trakcie konsultacji zapoznam się z Twoją sytuacją, przedstawię możliwe rozwiązania oraz wstępną wycenę dalszej współpracy.

Bezpłatna konsultacja
potrwa 30 minut.

BLOG

Baza wiedzy
o umowach autorskich

Zyskaj fachową wiedzę o prawnych i podatkowych aspektach umów obejmujących prawa autorskie.

Bezpłatna konsultacja

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

W ciągu 48 godzin skontaktuję się z Tobą mailowo, by ustalić termin naszej rozmowy.

W trakcie konsultacji zapoznam się z Twoją sytuacją, przedstawię możliwe rozwiązania oraz wstępną wycenę dalszej współpracy.

Bezpłatna konsultacja potrwa 30 minut.